Η ομάδα

Χαριζοπούλου Βάγια   
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΑΠΘ

Μπαλιάκας Τάσος
Msc Αγρονόμος & Τοπογράφος     
Μηχανικός ΑΠΘ

Μπαλιάκα Βασιλική
Msc Αγρονόμος & Τοπογράφος     
Μηχανικός ΑΠΘ