Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των κατασκευών , της αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων, επενδυτικών σχεδίων καθώς και ειδικών έργων.
Με την άριστη κατάρτιση, τη μακροχρόνια εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση, η ομάδα μας παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα αρχιτεκτονικής , νομοθεσίας, τεχνολογίας υλικών , εξειδικευμένων τεχνικών μελετών , αδειοδοτήσεων και επιδοτήσεων. Οι υπηρεσίες συμπληρώνονται με συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων.