Κατασκευή -επίβλεψη – διαχείριση έργων

Κτιριακά έργα

Η μακροχρόνια εμπειρία μας , η τεχνογνωσία, η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών και υλικών έχουν ως αποτέλεσμα την παράδοση ενός άρτιου κτιρίου.

Όλες οι εργασίες εκτελούνται με συνεχή επίβλεψη επί τόπου του έργου από έμπειρο προσωπικό, υπεύθυνο για την ποιότητα, τον προγραμματισμό και την συνολική διαχείριση του έργου για την επίτευξη του βέλτιστου τελικού αποτελέσματος.

Με την ίδια επιμέλεια αντιμετωπίζουμε όλα τα έργα μας, είτε αφορούν σε κατασκευή νέου κτιρίου, είτε σε ανακαίνιση/αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου.

Ειδικά τεχνικά έργα

Στην εποχή της εξειδίκευσης, η επισκευή και ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών καθώς και η ενεργειακή τους αναβάθμιση είναι ακόμα μια πρόκληση στην οποία είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.

Γεωθερμικά συστήματα ψύξης-θερμανσης

Με πλήρη σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζουμε συστήματα γεωθερμίας για ψύξη-θέρμανση. Αναλαμβάνουμε την μελέτη καθώς και την υλοποίησή τους με ιδιόκτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.